Recents in Beach

Đồ án thiết kế hộp số tự động lắp cho xe du lịch 12 chỗ

Với đề tài “Thiết kế hộp số tự động lắp cho KIA MORNING”, những nội dung mà đồ án sẽ thực hiện bao gồm: Lựa chọn sơ đồ động học của hộp số hành tinh phù hợp để sử dụng thiết kế. Phân phối tỉ số truyền và tính toán sức kéo.Tính toán thiết kế các kích thước hình học cơ bản của hộp số hành tinh…
Tên đề tài:

Thiết kế hộp số tự động lắp cho KIA MORNING

Nội dung đồ án:
CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM VÀ PHÂN LOẠI HỘP SỐ TỰ ĐỘNG
I. ĐẶC ĐIỂM HỘP SỐ TỰ ĐỘNG
CHƯƠNG 2: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỘP SỐ TỰ ĐỘNG
I. CÁC PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ HỘP SỐ TỰ ĐỘNG, CHỌN PHƯƠNG ÁN
CHƯƠNG 3: TÌM HIỂU HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ
I. NHIỆM VỤ CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ
II. SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ
CHƯƠNG 5: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT BÁNH RĂNG

CHƯƠNG 6: HƯỚNG DẪN SỮ DỤNG VÀ CÁCH PHÁT HIỆN HƯ HỎNG CỦA HỘP SỐ TỰ ĐỘNG

Đồ án thiết kế hộp số tự động lắp cho xe du lịch 12 chỗ

Thiết kế hộp số tự động lắp cho KIA MORNING

Đồ án thiết kế hộp số tự động

Đồ án thiết kế hộp số tự động xe ô tô con

Đồ án thiết kế hộp số tự động xe du lịch

Bản vẽ đồ án thiết kế hộp số tự động lắp cho xe du lịch 12 chỗ:

Bản vẽ đồ án thiết kế hộp số tự động lắp cho xe du lịch 12 chỗ

Bản vẽ đồ án thiết kế hộp số tự động

Bản vẽ đồ án thiết kế hộp số tự động lắp cho xe kia

Bản vẽ đồ án thiết kế hộp số tự động lắp cho xe du lịch

Bản vẽ chế tạo đồ án thiết kế hộp số tự động lắp cho xe du lịch 12 chỗ

Tài liệu đồ án được bán với giá 100K.
Liên hệ mua tài liệu: Tại đây