Recents in Beach

Đồ án thiết kế hệ thống truyền lực cho xe hybrid

Giới  thiệu ôtô hybrid là dòng ôtô sử dụng động cơ tổ hợp. Động cơ hybrid là sự kết hợp giữa động cơ đốt trong thông thường với một nguồn năng lượng khác. Bộ điều khiển điện tử sẽ quyết định sử dụng nguồn năng lượng nào, tức là khi nào dùng động cơ đốt trong, khi nào dùng nguồn năng lượng kia, khi nào dùng vận hành đồng bộ.,,Thiết kế hệ thống truyền lực cho xe hybrid...
1. Đề tài thiết kế:

Thiết kế hệ thống truyền lực cho xe hybrid mắc nối theo sơ đồ nối ghép song song

2. Các số liệu ban đầu:
Tham khảo xe Prius,Lexus…
3. Nội dung các phần thuyết minh và tính toán:
3.1. Đặc điểm xe Hybrid
3.2. Phân tích chọn phương án thiết kế hệ thống truyền lực xe Hybrid
3.3. Tính chọn nguồn công suất
3.4. Thiết kế hệ thống truyền lực Huybrid
3.5. Xây dựng đặc tính kéo
3.6. Quy trình công nghệ gia công một chi tiết

4. Các bản vẽ và đồ thị xe huybrid

- Bản vẽ các phương án xe huybrid (AO)
- Bản vẽ sơ đồ hệ thống truyền lực xe huybrid (AO)
- Bản vẽ các chế độ điều khiển xe huybrid (AO)
- Bản vẽ bộ kết nối và hộp số xe huybrid (AO)
- Bản vẽ đặc tính kéo xe huybrid(AO)
- Bản vẽ chi tiết một số chi tiết(AO)
- Bản vẽ gia công một chi tiết (AO)
Thiết kế hệ thống truyền lực cho xe hybrid mắc nối theo sơ đồ nối ghép song song

Đồ án thiết kế hệ thống truyền lực cho xe hybrid

Thiết kế hệ thống truyền lực cho xe hybrid mắc nối theo sơ đồ nối ghép song song

Thiết kế hệ thống truyền lực cho xe hybrid

Thiết kế hệ thống truyền lực cho xe hybrid

Thiết kế hệ thống truyền lực cho xe hybrid mắc nối theo sơ đồ nối ghép song song

Bản vẽ hệ thống truyền lực cho xe hybrid:

Bản vẽ hệ thống truyền lực cho xe hybrid

Bản vẽ xe hybrid

Bản vẽ đồ án hệ thống truyền lực cho xe hybrid:

Bản vẽ hệ thống truyền lực cho xe hybrid:

Tài liệu đồ án được bán với giá 100K.
Liên hệ mua tài liệu: Tại đây