Recents in Beach

Đồ án lập quy trình bảo dưỡng định kỳ và sửa chữa lớn ôtô khách

Đề tài :Lập quy trình bảo dưỡng định kìsửa chữa lớn ô tô khách 47 chỗ, là đề tài có tính thực tiễn cao, được sử dụng trong các nhà máy, các xưởng sửa chữa và bảo dưỡng ôtô.
Tên đồ án:

Lập quy trình bảo dưỡng định kỳ và sửa chữa lớn ôtô khách 47 chỗ

CHƯƠNG 1- NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BẢO DƯỠNG KĨ THUẬT VÀ SỬA CHỮA LỚN ÔTÔ

1-Mục đích, yêu cầu của bảo dưỡng định kì và sửa chữa lớn ôtô
2-Các thông số của xe
3-Công tác chuẩn bị
3.1. Những tư liệu về tổ chức sản xuất của một xưởng bảo dưỡng
3.2. Giới thiệu những thiết bị cơ bản dùng trên trạm bảo dưỡng và sửa chữa thường xuyên
3.3. Các thiết bị công nghệ dùng trong bảo dưỡng 3.4. Các trang thiết bị, dụng cụ dùng trong sửa chữa

CHƯƠNG 2-QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG ĐỊNH KÌ ÔTÔ KHÁCH 47 CHỖ

1-Phương pháp tổ chức bảo dưỡng kĩ thuật
2-Chỉ tiêu kĩ thuật của quy trình
3-Quy trình công nghệ bảo dưỡng định kỳ
3.1. Bảo dưỡng hàng ngày
3.2. Bảo dưỡng định kì
3.2.1. Bảo dưỡng cấp I 
 3.2.2. Bảo dưỡng cấp 
2 3.3. Phiếu công nghệ

CHƯƠNG 3-QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SỬA CHỮA LỚN

3.1.Sơ đồ công nghệ sửa chữa lớn
3.2. Các phương pháp tổ chức sửa chữa lớn 
3.3.Tổ chức sửa chữa theo vị trí cố định
3.4.CÔNG TÁC TIẾP NHẬN XE VÀO SỬA CHỮA LỚN
1. Kiểm tra tình trạng xe vào 
 1.1.Công tác rửa xe 
 1.2. khử dầu mỡ, bụi than, cặn nước 
 2. Lập biên bản giao nhận xe
3.5.CÔNG TÁC THÁO XE
3.6.CÔNG TÁC TẨY RỬA, KIỂM TRA, PHÂN LOẠI
3.7.CÔNG TÁC PHỤC HỒI
3.8.CÔNG TÁC LẮP RÁP
Đồ án lập quy trình bảo dưỡng định kỳ và sửa chữa lớn ôtô khách

Đồ án lập quy trình bảo dưỡng định kỳ ôtô khách

Đồ án lập quy trình sửa chữa lớn ôtô khách

Đồ án lập quy trình bảo dưỡng định kỳ và sửa chữa lớn ôtô khách

Bản vẽ lập quy trình bảo dưỡng định kỳ và sửa chữa lớn ôtô khách:

Bản vẽ lập quy trình bảo dưỡng định kỳ và sửa chữa lớn ôtô khách

Bản vẽ lập quy trình sửa chữa lớn ôtô khách

Bản vẽ lập quy trình bảo dưỡng định kỳ và sửa chữa lớn ôtô khách

Bản vẽ lập quy trình bảo dưỡng định kỳ và sửa chữa lớn ôtô khách

Tài liệu đồ án được bán với giá 100K.
Liên hệ mua tài liệu: Tại đâyPost a Comment

0 Comments