Recents in Beach

Đồ án khảo sát hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ 4G63 trên xe Mitsubishi JOLIE

Khảo sát hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ 4G63 trên xe Mitsubishi JOLIE. Tìm hiểu hệ thống cung cấp nhiên liệu MPI phun xăng đa điểm của động cơ, sẽ giúp chúng ta thấy rõ hơn sự ưu việt của phun xăng điện tử, đồng thời củng cố và bổ sung kiến thức về chuyên nghành.
Tên đề tài:

Đồ án khảo sát hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ 4G63 trên xe Mitsubishi JOLIE

4.Khảo sát hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ 4G63 trên xe Mitsubishi JOLIE
4.1. Sơ đồ làm việc tổng quát của hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ 4G63
4.1.1.Hoạt động của hệ thống
4.1.2. Cơ cấu chấp hành của hệ thống
4.1.3. Hệ thống cung cấp không khí động cơ 4G63 
4.2. Hệ thống điều khiển điện tử động cơ 4G63 
4.2.1. Đặc điểm chung
4.2.2. Sơ đồ nguyên lý điều khiển phun nhiên liệu 
4.2.3. Các cảm biến
4.2.4.ECU (Electronic Control Unit)
4.2.5. Chức năng hoạt động cơ bản của ECU 
4.3. Tính toán thời gian phun 
5. Đặc điểm, nguyên lý làm việc của hệ thống tự chuẩn đoán động cơ 4G63 
5.1. Đặc điểm chung
5.2. Khái quát về hệ thống tự chuẩn đoán động cơ 4G63
5.3. Hoạt động của đèn chuẩn đoán 
5.4. Đọc và xóa mã chuẩn đoán 
5.4.1. Chẩn đoán bằng chế độ tự động
5.4.2. Chẩn đoán hệ thống với thiết bị chẩn đoán chuyên dùng MUT–II 
5.5. Trình tự và nội dung kiểm tra bằng cách sử dụng danh mục dữ liệu của MUT-II và kiểm tra cơ cấu chấp hành 
5.5.1. Trình tự thao tác 
5.5.2. Bảng danh sách dữ liệu 
5.5.3. Bảng kiểm tra bộ phận công tác 
5.5.4. Bảng kiểm tra các mã chuẩn đoán của hệ thống MPI động cơ 4G63

Đồ án khảo sát hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ 4G63 trên xe Mitsubishi JOLIE

khảo sát hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ 4G63 trên xe Mitsubishi JOLIE

hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ 4G63 trên xe Mitsubishi

khảo sát hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ 4G63 trên xe Mitsubishi JOLIE

Đồ án khảo sát hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ 4G63 trên xe Mitsubishi JOLIE

Bản vẽ đồ án khảo sát hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ 4G63 trên xe Mitsubishi JOLIE:

Bản vẽ đồ án khảo sát hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ 4G63 trên xe Mitsubishi JOLIE

Bản vẽ đồ án khảo sát hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ 4G63

Bản vẽ đồ án khảo sát hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơxe Mitsubishi

Bản vẽ đồ án khảo sát hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ 4G63 trên xe Mitsubishi JOLIE

Tài liệu đồ án được bán với giá 100K.
Liên hệ mua tài liệu: Tại đây


Post a Comment

0 Comments