Recents in Beach

Điều chỉnh khe hở xupáp

Vì rằng mỗi bộ phận của động cơ (nắp quy lát, thân máy và xupáp...) đều bị giãn nở vì nhiệt, cho nên giữa cam và con đội xupáp phải có khe hở để xupáp vẫn có thể hoạt động bình thường ngay cả khi bị ảnh hưởng của giãn nở. Khe hở này được gọi là khe hở xupáp.

Khe hở xupáp

GỢI Ý KHI SỬA CHỮA:
 Khe hở xupáp quá lớn có thể gây ra tiếng ồn bất thường cho động cơ và làm sai lệch thời điểm đánh lửa.
Khe hở xupáp không đủ có thể dẫn đến píttông thúc vào xupáp.
GỢI Ý:
Có hai loại khe hở xupáp, tuỳ thuộc vào cấu tạo và vật liệu của động cơ. Loại thứ nhất, khe hở tăng lên khi động cơ nóng lên, còn loại thứ hai thì khe hở giảm xuống khi động cơ nóng lên.

Cách điều chỉnh khe hở xupáp


1. Kiểu điều chỉnh đòi hỏi phải thay thế con đội xupáp
Khe hở xupáp được điều chỉnh bằng cách thay con đội xupáp.
2. Kiểu điều chỉnh đòi hỏi thay miếng đệm
Trong kiểu điều chỉnh này, miếng đệm được thay thế.
Có các kiểu miếng đệm như sau:
(1) Miếng đệm bên trong.
(Tháo trục cam ra và thay miếng đệm.)
(2) Miếng đệm bên ngoài.
(sử dụng SST để thay miếng đệm.)
(3) Miếng đệm ở dưới con mổ.
(sử dụng SST để thay miếng đệm.)
GỢI Ý:
Vì kích cỡ của con đội và miếng đệm thay đổi theo kiểu động cơ cho nên phải lựa chọn loại thích hợp.
3. Kiểu điều chỉnh đòi hỏi dùng vít điều chỉnh
Kiểu điều chỉnh đòi hỏi dùng vít điều chỉnh

Kiểu điều chỉnh này áp dụng cho các động cơ có cò mổ. Điều chỉnh khe hở xupáp bằng cách vặn vít điều chỉnh, lắp trong cò mổ.

Post a Comment

0 Comments